Lott 17

lott17Här trivs och vistas vi,
ofta, alltsedan april 1981.